DE BELEGGER

De website beurssentiment.nl richt zijn aandacht op de
actieve particuliere belegger.

Tijdens het drukke beursjaar 2000 werd zijn invloed zo groot,
dat hij onderwerp werd van nader onderzoek.
Er waren toen in Nederland rond driehonderd duizend actieve particulieren
met een vrij te beleggen vermogen van 50.000 tot 500.000 euro.
Er werd voornamelijk on line gehandeld en
het aantal beurstransacties ging richting twintig per persoon per jaar.

Hoewel de laatste jaren veel personen  de beurs zijn gaan mijden, is de groep
actieve beleggers relatief sterk aanwezig gebleven en de handelsbereidheid
neemt toe. Zij zijn voortdurend op zoek naar een beter rendement.

Deze actieve particuliere belegger is echter kwetsbaar.

Allereerst heeft hij te kampen met financieel-economische informatie, die zo
overstelpend is dat het zijn doel voorbij schiet.
Vervolgens (nadat eenmaal een oordeel is gevormd) kampt deze belegger met
een ernstige belemmering. Hij kan zijn opvatting nauwelijks toetsen
aan die van zijn actieve mede-beursgangers.
En tenslotte stapt hij te laat in.

De website beurssentiment.nl geeft echter gelegenheid om de eigen mening,
alvorens te handelen, te vergelijken met de opvatting van de anderen.
Zodat in een vroeg stadium begonnen kan worden met scenario-denken.