© Copyright 2004 Beurssentiment.nl

Alle rechten met betrekking tot de website en zijn afzonderlijke pagina's
worden voorbehouden. Niets ervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een databank of openbaar gemaakt in enige vorm of door middel van welke
methode dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
Deze rechten berusten bij Uitgeverij J.G. Kreisel, een onderneming op het
gebied van Information Overload Management, gevestigd in
Capelle aan den IJssel.

Disclaimer

Beurssentiment.nl bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid
en aandacht is samengesteld. De uitgever en de betreffende redactie aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor eventuele schade inbegrepen de kosten voor
rechtsbijstand, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout of onvolledigheid,
dan wel uit het gebruik van de website in de breedste zin van het woord.

Privacy

Uw privacy is gewaarborgd.
Beurssentiment.nl zal uw inkomende signalen uitsluitend
gebruiken voor de samenstelling van de grafieken.