Stoxentiment

INSCHATTING VAN DE MEDE-BEURSGANGERS

De actieve belegger ontvangt voortdurend een overvloed van beurs- en
fondsinformatie.
Dagbladen, tijdschriften, radio, televisie, internet en telecom brengen
uitgebreid en omstandig "het nieuws".

Het is echter niet eenvoudig om uit de vele signalen de "goede lijn" voor de
komende maanden te kunnen uitzetten. Wat met name ontbreekt, is het vaak
doorslaggevende SENTIMENT (in de betekenis van toekomstverwachting of
richtingsgevoel) van de talrijke mede-beursbezoekers.

Deze blik vooruit kan echter door STOXENTIMENT worden gegeven, nadat
de eigen inschatting wordt aangeklikt.
Doe dit (zie DE CODE) zonder lang nadenken en intu´tief.
Uiteraard met zorgvuldigheid maar vooral spontaan.

Alle negatieve, positieve en neutrale signalen worden voortdurend
zichtbaar op de grafieken SENTIMENT en MOMENTUM. Zij beslaan een periode
van tien maanden, te weten zes maanden terug en vanaf VANDAAG vier maanden vooruit.

Met als doel een beter inzicht bij de vraag naar het heersende richtingsgevoel,
casu quo:

HOE WORDT ER GEDACHT OVER DE KOERSONTWIKKELING?