INTRO

De koersen van aandelen en obligaties veranderen voortdurend.
En steeds is de vraag "wanneer en in welke mate?"

Weliswaar wemelt het van de financieel-economische informatie maar deze
schiet te kort in de hoofdvraag: WAT DOET DE KOERS?

Wel is bekend dat vaak "de helft" van de golfslag op de beurs wordt
veroorzaakt door de psychologie van de groep, anders gezegd, door de
bereidheid van beleggers om risico te nemen of te gaan nemen.

Aanvankelijk nog zonder het van elkaar te weten, gaan beleggers langzaam
maar zeker deel uitmaken van een breder gedragen gelijkgestemdheid.
Vroeg of laat zal het op de beurs zijn uitwerking zoeken.

Het betreft hier de onderliggende marktdynamiek, kortom het richtingsgevoel.
Wat speelt er in de hoofden van de beleggers?
Hoe waarderen zij de situatie gedurende de komende maanden?
En wat is dan een goede timing?

Om dit ophanden zijnde SENTIMENT te kunnen inschatten, zou de belegger
regelmatig zijn talloze mede-beursgangers moeten gaan opbellen of e-mailen.
Dit is onuitvoerbaar.

De website Beurssentiment.nl gebruikt echter een even eenvoudige als
doeltreffende methode om in een VROEG STADIUM beter zicht te krijgen
op komende koersontwikkelingen.