Stoxentiment

Stoxentiment is de naam waaronder het richtingsgevoel over het beursverloop
in beeld wordt gebracht. Dit verwachtingspatroon is het resultaat van alle
voortdurend binnenkomende signalen. Negatieve, neutrale en positieve.

Het modelleert het onvermijdelijke, rijpende SENTIMENT, dat zo zorgvuldig
mogelijk IN PERSPECTIEF wordt gebracht.

Stoxentiment bestrijkt de fondsen van de AEX, de AEX-index zelf,
de Dow Jones en de euro/dollar koers.

De eerste grafiek (SENTIMENT) toont het verwachtingspatroon
voor de komende vier beursmaanden.
Het negatieve sentiment (rood) kan hooguit driemaal zo sterk worden als het
positieve (groen). In dat geval raakt de roodgekleurde curve de ónderkant
van de grafiek: iedereen is voluit negatief. In het tegenovergestelde geval raakt
de dan groene curve de bóvenkant van de grafiek: iedereen is voluit positief.
De blauwe kolomdiagram weerspiegelt de inlogvolumes en is daarmee een indicatie
voor de overtuigingskracht.

De tweede grafiek (MOMENTUM) toont, als een in de breedte
veranderlijke band, de komende marktneutraliteit (geel).
Deze kan maximaal onder- en bovenkant van de grafiek,
tegelijkertijd raken.
De band is dan op z'n breedst: iedereen is zonder meer neutraal.
Versmalt de band naar de middellijn tot minimaal, dan is niemand neutraal
gebleven.